سخنان حضرت آیت الله العظمی بهجت دردیدارجمعی از رزمندگان دفاع مقدس

درروزقیامت ما سنگ قبرنداریم،شناسنامه نداریم،اسم مردم،سنمردم،عناوین مردم،پست مردم،مقاومت مردم،ومنصب مردم واینکه آیت الله باشندویانباشند،وزیرباشندویانباشند،فقیرباشندویانباشندو......اینهانیست،اینهااصلاملاک نیست.
1)اول ازهمه میگویندآنهایی که پدرومادرشان ازآنهاراضی هستنددستهابالا،اینهابروندبهشت.
2)آنهایی که درطول عمرخودبه مردم منفعت رسانده اند ومردم ازآنهاراضی هستندومردم ازآنهامنفعت دیده اند،اینها بروندبهشت.

3)انهایی که درطول عمرخودیک (یاحسین)گفته انددستهابالا،اینهابروندبهشت.
4)انهایی که یک قطره اشک برای (فاطمة  انددستهابالا،اینهابروندبهشت.

بعدملایک به حرف می ایندکه خدای مهربان پس این شهداورزمندگان اینهاچه؟؟چطوراینهابه بهشت نروند؟؟
خداوندفرمود:مقام ومنزلت اینهاقابل مقایسه نیست واحترام وعزت اینهاخیلی مهم است،بااینهابایستی معامله کنیم ،بااینهابایستی صحبت کنیم کجاخوششان میایدوکجای بهشت میخواهندبروند.
احترام اینهابه خاطرعملکردخوبشان قابل مقایسه نیست،مقام ومنزلت اینهاکه قبلاگفته بودم خیلس بالاست.بایستی معامله کنیم،رضایتاینهارابایستی جلب کنیم.

حضرت ایت الله بهجت دست به دعاشدندوفرمودند:خدایا،ای خدای مهربان  اقای خمینی راباخوبان خودمحشورفرماکه باحضورخوداماربهشتیهارازیادکرد.
ازنظام جمهوری اسلامی خیلی هابهشت میروندواینهابه پاس برکت یکی ازخوبان خدا یعنی اقای خمینی می باشد.

قدرخودتان رابدانیدشماهاخیلی مهم هستیدقیمت شماها خیلی هست،مواظب باشیدشماراگول نزنندوارزان نخرند.

موضوعات مرتبط: مطلب بسيارزيبايي ازآيت الله بهجت ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 10 دی 1392برچسب:, | 23:41 | نویسنده : خادم الزینب |
صفحه قبل 1 صفحه بعد
.: Weblog Themes By BlackSkin :.